iPhone 11 Pro Bể Nứt Kính Màn Hình

1,200,000₫
Ép kính : 1.200.000
Thay cảm ứng : 2.400.000
( Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết )
Đổi bảo hành iPhone 11 Pro bể nứt kính
Thay thế iPhone 11 Pro nứt bể màn hình
Sửa chữa iPhone 11 Pro rơi rớt bể nứt
Bảo hành 3-6 tháng

Sản phẩm liên quan

 iPhone 11 Bể Nứt Kính Lưng  iPhone 11 Bể Nứt Kính Lưng
1,200,000₫
 iPhone 11 Bể Nứt Kính Màn Hình  iPhone 11 Bể Nứt Kính Màn Hình
1,200,000₫
 iPhone 11 Chai Lỗi Sai Pin  iPhone 11 Chai Lỗi Sai Pin
2,500,000₫
 iPhone 11 Hư Liệt Nút Nguồn  iPhone 11 Hư Liệt Nút Nguồn
1,000,000₫
 iPhone 11 Hư Lỗi Bluetooth  iPhone 11 Hư Lỗi Bluetooth
2,500,000₫
 iPhone 11 Hư Lỗi Camera Sau  iPhone 11 Hư Lỗi Camera Sau
2,500,000₫
 iPhone 11 Pro Bể Nứt Kính Màn Hình