iPhone 11 Hư Lỗi Face ID

2,500,000₫
Đổi Bảo Hành : CHỈ TỪ 2.500.000
Sửa Chữa Trên Mainboard : 3.500.000
( Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết )
Đổi bảo hành iPhone 11 Face ID không khả dụng
Thay thế iPhone 11 Face ID xích lên xuống qua lại
Sửa chữa iPhone 11 không nhận hư lỗi Face ID
Bảo hành từ 3-6 tháng

Sản phẩm liên quan

 iPhone 11 Bể Nứt Kính Lưng  iPhone 11 Bể Nứt Kính Lưng
1,200,000₫
 iPhone 11 Bể Nứt Kính Màn Hình  iPhone 11 Bể Nứt Kính Màn Hình
1,200,000₫
 iPhone 11 Chai Lỗi Sai Pin  iPhone 11 Chai Lỗi Sai Pin
2,500,000₫
 iPhone 11 Hư Liệt Nút Nguồn  iPhone 11 Hư Liệt Nút Nguồn
1,000,000₫
 iPhone 11 Hư Lỗi Bluetooth  iPhone 11 Hư Lỗi Bluetooth
2,500,000₫
 iPhone 11 Hư Lỗi Camera Sau  iPhone 11 Hư Lỗi Camera Sau
2,500,000₫
 iPhone 11 Hư Lỗi Face ID